Køb og salg af andele

Vil du sælge?
Hvis du vil sælge din lejlighed i foreningen kan du skrive til web@lg24.dk med information om størrelse, pris og link til boligens profil hos ejendomsmægleren/Boliga.
Inden salg skal andelen slås op internt. Det interne opslag skal som hovedregel være tilgængeligt i to uger.
Husk at der i foreningen er fortrinsret til overtagelse af andel i følgende rækkefølge:
  1. Personer, der er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til en person, der i mindst 2 år før overdragelsen har haft fælles husstand med andelshaveren.
  2. Andre andelshavere efter anciennitet i foreningen.
  3. Ikke-medlemmer af foreningen der står på venteliste. Se om venteliste nedenfor.
  4. Øvrige ikke-medlemmer.
Venteliste
Vi modtager ofte henvendelser fra personer der er interesserede i at bo i og blive en del af foreningen. Typisk bliver der spurgt til muligheden for at blive skrevet på en venteliste.
Foreningen har valgt ikke at oprette en venteliste. Det er således desværre ikke muligt at blive skrevet på en venteliste, ved at kontakte foreningens formand eller øvrige bestyrelse.